OBS: Grundet Covid-19 kan der opleves forlænget leveringstid på ordre.

Privatlivspolitik

1. Indledning
I det følgende kan du læse Bit Denmark ApS’ politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når
du færdes på Bit Denmark ApS’ webshop, gennemfører et køb eller tilmelder dig vores nyhedstjenester
(elektronisk post).
Når du færdes på Bit Denmark ApS’ webshop eller tilmelder dig Bit Denmark ApS’ nyhedstjenester, er vilkå-
rene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på webshoppen er Bit Denmark ApS’ cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Bit
Denmark ApS’ webshop eller nyhedstjenester.
Bit Denmark ApS værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.
Bit Denmark ApS betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor
finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:
Bit Denmark ApS
CVR. nr. 38 39 97 72
Klitheden Nord 34
9492 Blokhus

2. Bit Denmark ApS` indsamling af dine personoplysninger
Bit Denmark ApS’ behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. Bit
Denmark ApS gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke
længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og
som Bit Denmark ApS ikke længere har noget grundlag for at behandle.
Når du benytter dig af vores webshop eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge webshoppens fulde funktionalitet og at kunne sende dig de relevante nyhedsbrev mv. Bit Denmark ApS indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Bit Denmark ApS’ webshop i forbindelse med din brug af webshoppen samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

3. Hvilke oplysninger indsamles?
Når du besøger vores webshop, indsamles følgende oplysninger om dig:

1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
2. hvilken browser du bruger
3. hvilken ip-adresse du har

Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og
sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid kan finde cookiepolitikken frit tilgængeligt på Bit Denmark ApS’ webshop, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind
på vores webshop.
For at kunne levere vores nyhedstjenester samt sende varerne til dig, behandler Bit Denmark ApS’ ligeledes følgende personoplysninger om dig:
Kontaktoplysninger:

▪ Navn
▪ E-mailadresse
▪ Telefonnummer
▪ Adresse

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode.
Bit Denmark ApS indsamler dine kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester
for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, ligesom dine kontaktinformationer indsamles og behandles for at kunne opfylde aftalen om levering af de købte varer.
Bit Denmark ApS opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de
ovennævnte formål.

5. Videregivelse af dine personoplysninger
Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende
lovgivning eller fastslået ved dom.
I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på
webshoppen, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere
Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Bit Denmark ApS.
Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Bit Denmark ApS og således også
kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme
forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Bit Denmark ApS selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger
Bit Denmark ApS behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.
Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret
blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Bit Denmark ApS behandler om dig, og hvad grundlaget
er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du
har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Bit Denmark ApS ved at skrive til denne e-mailadresse: info@paperartshop.dk. Derudover
har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.
I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Bit Denmark ApS i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.
Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Bit Denmark ApS på ovennævnte mailadresse.